Försäljning och leverans av jord, grus- och bergprodukter

Vi producerar och levererar jord av hög kvalitet samt grus- och bergprodukter.

Jord- och bergprodukter

 • Schaktmassor

  Schaktmassor är uppgrävda jordmassor och annat restmaterial som används för att fylla ut eller jämna till mark. Våra schaktmassor är sk rena massor, där det inte finns någon misstanke om att de kan vara förorenade.

 • Råjord

  Råjord är åkerjord som lämpar sig bra som utfyllnadsjord.

 • Urharp

  Urharp är det som blir över efter harpningen / sorteringen vid framställning av vår anläggningsjord. Urharp lämpar sig bra vid underfyllnad till anläggningsjorden då den dränerar bra.

 • Anläggningsjord

  Vi har egenproducerad anläggningsjord av bra kvalitet. Anläggningsjorden lämpar sig bra till gräsmattor och andra anläggningsytor.
  Vi skickar regelbundet in vår jord för analys. Jordanalys 2020

 • Weibulls Rabattjord

  Produktblad

 • Täckbark 10-40 mm

  Produktblad

Joakim Berglund, VD

Transporter, mark- och anläggning
Telefon: 070-665 06 91
Skicka e-post