Vi har egenproducerad anläggningsjord av bra kvalitet. Anläggningsjorden lämpar sig bra till gräsmattor och andra anläggningsytor.

Vi skickar regelbundet in vår jord för analys.